Aslı Sevim – İYTE Kimya Mühendisliği

Şu an için bir eksiklik görmüyorum. Belirli bir disiplin olması da bizleri olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum.