Yusuf Can Atlamaz – DEÜ. Makina Mühendisliği

Sınıf mevcudunun az olması dolayısıyla sınıf içi aktivitelerde katılımın olanaklı olmasından ve öğretmenimizin bize karşı olan ilgisinden memnun olmakla birlikte ders kitabı ve kurumun ders müfredatından dolayı yeni bir lisan öğrenimini kolaylaştırması önemli bir etkendir.