Okan Akın – İYTE Kimya Mühendisliği

Dersler içerik ve işleniş yönünden iyi. İnteraktif şekilde derslerin işlenmesi öğrenimi hızlandırmakta. Sınıflardaki kolçaklı sıralar rahat değil ve küçük. 🙂