Metin Uz – İYTE Kimya Mühendisliği

İnteraktif eğitimin ağırlıklı olması, sınıfların 10 kişilik olması birebir ilgiyi arttırıyor ve dersin kolay anlaşılmasını sağlıyor. Ayrıca kitabın içeriği ve konuların sırası tutarlı bir şekilde ilerliyor. Bu da konuların anlaşılmasını kolaylaştırıyor.