Dilara Kellecioğlu – ODTÜ İstatistik / Mezun

Sınıfların az olması, herbir öğrenci ile ayrı ayrı ilgileniyor olması çok güzel. Ayrıca derslerin dışında yapılan sosyal aktiviteler hem öğrencilerin kaynaşmasını, hem dr Almanca kullanım alanlarının artmasını sağlamakta. Öneri olarak, derslerde sadece kitap konularından sırayla gitmenin yanısıra, grup çalışmaları, hareket edilerek yapılan çalışmalar ile öğrencilerin dağılan dikkatleri toplanabilir ve akılda kalıcılığı arttırır düşüncesindeyim.