Tuncay Akyüz – DEÜ. Maliye

Hocaların samimiyeti ve yardımseverliği gayet güzel. Ders işleyiş stili daha yoğun olmalı ve kitap ek alıştırmalarla desteklenmeli. Studio d’ yi beğenmiyorum. Kütüphane çok yetersiz acilen derslerle ilgili, alıştırma yapmaya yönelik yenilenmeli ve desteklenmeli. Alıştırma kitapları konmalı ve yenilenmeli.