Gül Bayrakçı – Ege Üni. Güneş Enerjisi Enstitüsü Yüksek Lisans

Çok sıcak bir ortam. Dersler çok eğlenceli geçiyor.