Anıl Sarıkaya – Elektronik Mühendisliği Mezun

Bence ders işleyişi biraz yavaş gitmekte. Bazı basit konularda dahi gereksiz yere çok defa tekrar yapılmakta. Ama herkesin konuya/diyaloglara vs. katılmasının sağlanması çok güzel. Basit puzzle vs. gibi alıştırmalarda vakit kaybetmek yerine Grammar vs. öğretilmesi daha uygun olur.