Fikret Karakurt – Ege Üni. Kimya Müh. 4

Pratiğe dayalı, kelime dağarcığına ağırlık veren ve konuşmaya alıştıran oldukça yararlı bir eğitim anlayışına sahip bir kuruluş.