Süleyman Büyükalpelli – DEU Metalurji ve Malzeme Müh. 4

Çok memnunum, kursla ilgili hiçbir şikayetim yok.