Tümerkan Fazlı – Mezun

Eğitimin disiplinli ve eğlenceli oluşu, pratiğe verilen önem bir yabancı dil kursundan beklediğimden fazlasını verdi.