Özge Üstüner – Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Gramerin yanında farklı oyunlarıyla, dinleme ve konuşma alıştırmalarıyla teoriyle pratiği birleştiren sıcak bir ders ortamı var.