Fatih Akbal – İYTE Fizik

Eğlenerek öğreniyoruz. Ayrıca Alman kültürünü birebir bilen hocalardan öğrenmek güzel. ÜBER ALLES DEUTSCHLAND!