Gülsera Tağumur – DEÜ İstatistik

Kurs ortamının çok sıcak olduğunu ve doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum.