Özgür Ekici

Kursun genel olarak ders işleme yöntemi iyi. Konuşma kabiliyeti açısından verimli. Sınav planı hakkındaki görüşüm şu: Yapılan ara sınavlardan bir tanesi konuşma sınavı yapılabilir.