Enez Denizhan Şişmanoğullar – DEÜ Endüstri Mühendisliği

Dersler canlı ve verimli geçiyor, öğretiliyor Almanca. Herhangi bir olumsuz yorum yapamayacağım. Bir Almanca kursundan beklenen her şey var.